• Recent Posts

 • Recent Comments

  • Archives

  • Categories

  • Meta

  • Hotarari Consiliul de Administratie

   HOTĂRÂRE

   privind

   Proiectul planului de scolarizare pentru anul scolar 2015-2016

   Consiliul de Administratie al Gradinitei cu prog. Prel. Nr. 2 Bistrita întrunit în şedinţă în data de 18.12.2014

   având în vedere:

   -expunerea de motive nr. 674 din 18.12.2014, a directorului unitătii de învătământ, referitoare la organizarea unitătii scolare pentru anul scolar 2015-2016, având ca fundament cifrele de scolarizare propuse a se realiza;

   - Legea educatiei nationale nr.1 / 2011, cu modificările si completările ulterioare

   -Ordinul MEN nr. 4894 din 10.11.2014 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru învătămantul preuniversitar de stat finantat de la bugetele locale si de la bugetul de stat si emiterea avizului conform în vederea organizării retelei unitătlor de învătămant preuniversitar pentru anul scolar 2015-2016

   În temeiul prevederilor Ordinului pentru aprobarea Metodologiei- cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitătile de învătămant preuniversitar, nr. 4619 din 2.09.2014;

   HOTĂRĂŞTE:

   ART.1. Se aprobă Proiectul planului de scolarizare pentru anul scolar 2015-216, cu anexele 1; 11; 11 a; 11 b;

   ART.2. Directorul scolii va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

   ART.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul de administratie al scolii cu un număr de 6 voturi “ pentru”, –voturi “împotrivă” şi – abţineri, din 6 membri prezenţi

   ART.4. Directorul gradinitei va comunica prezenta hotărâre:

   -Primarului si Consiliului local al mun. Bistrita

   -Inspectoratului Scolar Judetean Bistrita-Năsăud

   DIRECTOR

   SECRETAR TIFREA CORINA CONSILIU DE ADMINISTRATIE

   FECHETE POENAR ANCUTA

   Localiatatea, BISTRITA

   Nr. 1 din 18.12.2014


   HOTARARE Nr. 2 din 29.01.2015

   Consiliul de administraţie intrunit in sedinta din data de 29.01.2015

   In conformitate cu :

   - Legea educatiei nationale nr.1 / 2011, cu modificările si completările ulterioare

   – ORDINUL 4895 din 10.11.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016

   - Calendarul mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015,

   - OMEN 5108/2014 pentru modificarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin OMEN nr. 4895/2014 .

   - în perioada 3-17 februarie 2015 la nivelul unităţilor de învăţământ, pentru anul şcolar 2015-2016:

   • se constituie posturile didactice/catedrele;

   • se face încadrarea personalului didactic titular;

   • se încadrează personalul fără definitivat angajat conform prevederilor art. 21(4);

   • se soluţionează cererile de întregire a normei didactice prin transfer;

   • se face completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare la nivelul unităţilor de învăţământ/consorţiilor a personalului didactic titular cât şi a personalului angajat conform art. 21(4);

   • se soluţionează cererile de transfer ale cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2)-(3)

   • hotarârea consiliului profesoral întrunit în şedinţă în data de 29.01.2015

   HOTARESTE

   Art. 1. Se aproba Proiectul de încadrare al Grădiniţei cu program prelungit nr. 2 Bistriţa pentru anul şcolar 2015-2016

   Art. 2. Se aprobă Logo-ul şi sigla grădiniţei

   Art. 3.Se validează rapoartele privind analiza frecvenţei elevilor, a parcurgerii ritmice a materiei şi evaluării ritmice a elevilor;

   Art. 4.Se validează evaluarea rezultatelor copiilor, analiza rapoartelor de evaluare elaborate de educatoare

   Art. 5.Se validează analiza formării cadrelor didactice

   Art. 6.Se validează analiza activităţii Comisiei metodice

   Art. 7.Se aproba concediile de odihnă pe perioada vacanţei conform cererilor depuse si aprobate.

   DIRECTOR SECRETAR TIFREA CORINA CONSILIU DE ADMINISTRATIE

   FECHETE POENAR ANCUTA


   HOTARARE Nr. 3 din 20.02.2015

   Consiliul de administraţie intrunit in sedinta din data de 20.02.2015

   In conformitate cu :

   - Legea educatiei nationale nr.1 / 2011

   - Anexa MEN nr. 3637 din 19.06.2014 privind structura anului scolar 2014-2015

   - hotarârea consiliului de administratie

   HOTARESTE

   Art. 1. Se aproba propunerile pentru activitatile care se vor desfasura in saptamana „Scoala altfel” urmand a se intocmi planificarea finala

   Art. 2. Se aprobă modificarea componentei comisiei CEAC, respectiv intrarea in comisie a d-nei Briciu Angela si validarea noului presedinte, d-ra Trifan Oana, urmand ca directorul unitatii sa emita deciziile respective

   Art. 3.Se acorda aviz de principiu favorabil pentru continuitate pe post pentru cererile depuse de d-nele Sarmas Aurelia si Marton Aliz, in conditiile respectarii metodologiei mobilitatii

   Art. 4.Se aproba scoaterea la concurs pe perioada determinata, respectiv pana la 31.08.2015, a postului de educatoare, limba romana, da la GPP nr 2, ca urmare a intrarii in concediu prenatal a d-nei Crisan Ileana, urmand ca directorul unitatii sa intreprinda demersurile necesare pentru organizarea concursului in 2.03.2015

   Art. 5.Se aproba componenta Comisiei de mobilitate la nivel de unitate din care fac parte: Burzo Aurica, Dejan Ilisca, Trifan Oana, urmand ca directorul unitatii sa emita decizia

   Art. 6.Se aproba componenta Comisiei temporare de lucru pentru elaborarea noului regulament de ordine interioara al unitatii

   DIRECTOR SECRETAR TIFREA CORINA CONSILIU DE ADMINISTRATIE

   FECHETE POENAR ANCUTA


   HOTARARE Nr. 4 din 23.02.2015

   Consiliul de administraţie intrunit in sedinta din data de 23.02.2015

   In conformitate cu :

   - Legea educatiei nationale nr.1 / 2011

   - Anexa MEN nr. 3637 din 19.06.2014 privind structura anului scolar 2014-2015

   - hotarârea consiliului de administratie

   HOTARESTE

   Art. 1. Se aproba componenta comisiei pentru organizarea si desfasurarea concursului la nivel de unitate pentru ocuparea postului de educatoare vacantat in timpul anului scolar in urmatoarea componenta:

   PRESEDINTE – prof. Tifrea Corina, director, grad did I

   MEMBRI : Prof. Burzo Aurica, grad did. I

   Prof.Dejan Ilisca Lucica , grad did. Ii

   SECRETAR – Prof. Trifan Oana, grad did. II

   REPREZENTANT ISJ BISTRIȚA-NĂSĂUD – Inspector şcolar Prof.Clapou Crina

   Art. 2. Directorul unitatii va emite decizia pentru constituirea comisiei

   Art. 3. Prezenta hotarare se va comunica membrilor comisiei.

   DIRECTOR SECRETAR TIFREA CORINA CONSILIU DE ADMINISTRATIE

   FECHETE POENAR ANCUTA


   HOTARARE Nr. 5 din 2.03.2015

   Consiliul de administraţie intrunit in sedinta din data de 2.03.2015

   In conformitate cu :

   - Legea educatiei nationale nr.1 / 2011

   -Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic aprobată prin OMEN nr 5451/2013 cu completările și modificările ulterioare

   - Metodologia de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor / catedrelor didactice care se vacanteaza pe parcursul anului scolar 2014/2015 in unitatile de invatamant preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN nr 4959/2013 ;

   - hotarârea consiliului de administratie

   HOTARESTE

   Art. 1. Se valideaza rezultatele concursului organizat si desfasurat la nivel de unitate pentru ocuparea postului de educatoare vacantat in timpul anului scolar

   Art. 2. Se aproba angajarea d-rei Andonescu Cristina Andreea pe postul de educatoare, pana la 31.08.2015

   Art.3. Directorul unitatii va emite decizia pentru repartizarea pe post a d-rei Andonescu Cristina Andreea

   Art. 3. Prezenta hotarare se va comunica si ISJBN.

   DIRECTOR SECRETAR TIFREA CORINA CONSILIU DE ADMINISTRATIE

   FECHETE POENAR ANCUTA

  • Ultimele articole

   • Inscrieri

    Incep inscrierile pentru anul scolar 2016-2017!

  • Calendar

   October 2019
   M T W T F S S
   « Feb    
    123456
   78910111213
   14151617181920
   21222324252627
   28293031  
  • Facebook

   Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

   Copyright © 2019 gradinitanr2bistrita.ro. All Rights Reserved.  Plugins